Jednym z głównych i podstawowych kosztów kredytu jest jego oprocentowanie. Zależnie od kredytu bank oferuje oprocentowanie stałe lub zmienne. Kredyt długoterminowe mają oprocentowanie zmienne. Sprawdź co dokładnie wpływa na oprocentowanie kredytu.

Oprocentowanie stałe czy zmienne?

Większość kredytów bankowych posiada oprocentowanie zmienne. W praktyce oznacza to, że rata pożyczki na przestrzeni miesięcy może ulegać podwyższeniu lub obniżeniu. Warto jednak pamiętać, że banki w swojej ofercie posiadają też kredyty z oprocentowaniem stałym. W ich przypadku wysokość odsetek nie zmienia się i przez cały okres spłaty zadłużenia jest stałe. jeśli zaciągasz w banku kredyt na krótki okres czasu, np. kredyt gotówkowy, możesz liczyć na oprocentowanie stałe. Zobacz więc jakie rodzaje kredytu oferują banki.

Od czego zależy oprocentowanie kredytu?

Na wysokość odsetek od kredytu wpływają przede wszystkim dwa elementy. Pierwszym z nich jest marża. Jest to procentowy zysk, jaki bank uzyskuje w zamian za udzielenie kredytu. Wskaźnik ten pokazuje, ile bank zarabia na kredytobiorcy. Wysokość marży w wielu przypadkach można z bankiem negocjować. Na jej wysokość wpływa m.in. stopień zdolności kredytowej. Wysokość marży nie zmienia się przez cały okres kredytowania.
Drugim elementem składowym oprocentowania kredytu jest stopa bazowa, która inaczej nazywana jest stawką referencyjną. Nie jest ona zależna od banku, a ustalana przez rynek, dlatego jej wysokość nie podlega żadnym negocjacjom. Stawką retencyjną dla kredytów zaciąganych w złotówkach jest WIBOR.

Wszystkie informacje dotyczące oprocentowania kredytu muszą zostać zwarte w umowie kredytowej. 

Co trzeba wiedzieć o WIBOR?

WIBOR to stopa bazowa dla kredytów złotówkowych. Wpływu na nią nie ma ani instytucja pożyczająca pieniądze, ani kredytobiorca – strony umowy kredytowej w żaden sposób nie mogą jej zmienić ani na nią wpływać. Wysokość stopy referencyjnej uzależniona jest od działania rynku i jego mechanizmów. Podstawą jej ustalenia są działania Rady Polityki Pieniężnej. Ten element oprocentowania kredytu zmienia się co kwartał, dlatego też w takich okresach zmianie ulegają raty kredytu, które są dostosowywane do aktualnej stopy procentowej.

Oprocentowanie kredytu to jeden z istotniejszych parametrów. Wpływa on na wysokość comiesięcznych rat, a więc i na całkowity koszt zadłużenia. Im wyższe jest oprocentowanie, tym zazwyczaj mniej korzystniejsza jest oferta. Osób starające się o kredyt powinny pamiętać, że wysokość odsetek można negocjować tylko w niektórych przypadkach. Banki zgadzają się na nieznaczne obniżenie marży tylko dla klientów z bardzo dobrą zdolnością kredytową i wiarygodnością finansową.