Oferta współczesnych banków dotycząca kredytów dla firm i osób indywidualnych jest bardzo bogata. Można wyróżnić różne rodzaje kredytów a ich selekcji można dokonać posługując się bardzo różnymi kryteriami.

Według jakich kryteriów można podzielić kredyty? Dostępną w bankach ofertą kredytową można podzielić biorąc pod uwagę:

  • formę kredytu;
  • okres kredytowania;
  • cel, na który kredytu udzielono, czyli przedmiot kredytu;
  • sposoby jego zabezpieczenia;
  • walutę, w której kredyt został udzielony.

Okres kredytowania

Biorąc pod uwagę kryterium czasu kredytowania, kredyty dzielimy na:

  • krótkoterminowe;
  • długoterminowe;
  • średnioterminowe.

Kredytów krótkoterminowych banki udzielają maksymalnie na dwanaście miesięcy. Okres, na który udzielają kredytów średnioterminowych to przedział pomiędzy jednym rokiem a trzema latami. Kredytów długoterminowych udziela się na okres powyżej trzech lat. Zawierając umowę z klientem na udzielenie kredytu bank musi zawsze podać w niej czas na jaki udziela kredytu. Najpopularniejszym kredytem długoterminowym jest wśród Polaków kredyt mieszkaniowy.

Przedmiot kredytu

Uwzględniając cel, na który bank może udzielić kredytu można je podzielić na:

  • kredyt inwestycyjny;
  • obrotowy.

Kredyty inwestycyjne to kredyty udzielane na długi okres. Są one przeznaczone dla przedsiębiorców. Banki udzielają ich tym właścicielom przedsiębiorstw, którzy chcą pomnożyć posiadane przez przedsiębiorstwo środki trwałe, aby w ten sposób rozwinąć firmę. Środki z kredytu inwestycyjnego można wydać na zakup nieruchomość przeznaczonych na działalność gospodarczą, na zakup sprzętu biurowego, maszyn produkcyjnych, a nawet na zakup papierów wartościowych.
Kredyt obrotowy jest kredytem krótkoterminowym. Banki udzielają je na bieżące potrzeby. Do tych kredytów zalicza się między innymi kredyty sezonowe.

Waluta kredytu

Tutaj podział jest bardzo prosty. Wyróżnia się w tym przypadku tylko kredyty złotówkowe oraz w walucie obcej. Spośród kredytów w walucie obcej do niedawna ogromną popularnością cieszyły się kredyty udzielane we frankach szwajcarskich. Szczególnie chętnie w tej walucie zaciągano kredyty hipoteczne. Po zmianie kursu franka kredyt ten stał się jednak mało atrakcyjny.