Każdy z nas ma wpływ na to, jaka będzie jego wiarygodność finansowa. Jeśli planujemy w przyszłości zaciągnąć jakiś kredyt czy pożyczkę, to warto zadbać z dużym wyprzedzeniem o to, aby być wiarygodnym klientem w oczach banku/parabanku. Nasza historia kredytowa jest dokładnie sprawdzana i wpływa na to, czy złożony przez nas wniosek kredytowy zostanie pozytywnie rozpatrzony. Od niej zależeć będzie też to, czy uzyskamy korzystne warunki i jaki będzie całkowity koszt zobowiązania.


Wiarygodność finansowa – od czego zależy

Każdy potencjalny kredytobiorca jest dokładnie sprawdzany przez instytucje bankowe i oceniany pod kątem zdolności do terminowej spłaty zobowiązania. Za każdym razem weryfikowana jest wiarygodność finansowa, opierając się na rejestrach Biura Informacji Kredytowej. To właśnie raport z BIK zawiera informacje na temat wszystkich bieżących i dawnych zobowiązaniach finansowych kredytobiorcy. Jeśli ktoś zalega z płatnościami czy miał problem z terminową spłatą zobowiązania, jego wiarygodność kredytowa drastycznie spada. Z kolei osoby, które mają na swoim koncie spłacone w terminie kredyty i pożyczki, mogą liczyć na uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania. Przykładowo mogą liczyć na pożyczenie wyższej kwoty, niższe oprocentowanie czy nawet całkowity brak prowizji.

Zdolność kredytowa

Podczas oceny zdolności kredytowej brane pod uwagę są osiągane cykliczne dochody i koszty ponoszone przez kredytobiorcę. Pierwszym krokiem jest zrobienie porządków w swoich dotychczasowych kredytach i pożyczkach. Wszystkie zobowiązania finansowe obniżają zdolność kredytową. Kolejnym krokiem skonsolidowanie swoich zadłużeń. czyli połączenie dotychczasowych zobowiązań w jedno, co wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty. Konieczne jest zadbanie o dobrą historię w Biurze Informacji Kredytowej. Brak historii kredytowej także obniża wiarygodność kredytobiorcy w oczach banku. Pomocne w poprawie zdolności kredytowej okazuje się być skorzystanie z dodatkowych produktów bankowych. Możliwe jest w ten sposób nawet obniżenie oprocentowania czy podwyższenie kwoty kredytu. Dobrym pomysłem będzie zapewnienie sobie wparcia współkredytobiorców, zadbanie o dodatkowe zabezpieczenie kredytu, wydłużenie okresu spłaty zobowiązania. Warto mieć swój wysoki wkład własny i podjąć się negocjacji warunków z kredytodawcą.